Verandering in Statusveld ( Rechts )

 • Vanaf direkt is in het statusveld (rechts ) waarin de laatste meldingen alsmede de min/max waarden worden getoond een link geplaatst naar de betreffende kaart.
  Hiermee kan direkt naar vanaf de melding naar de betreffende kaart worden geschakeld.
  Bovendien is het station ook nog groen afgedrukt zodat deze sneller kan worden gevonden.


  Othmar.

  Sinds jaar 2000 met het weer aktief.
  Momenteel in het bezit van de weerstations WS 2500 en WXR 815 van Cresta ( cresta live via meteohub).
  Verder ben ik lid van VWK en regioleider voor de VWK Oost Nederland.